Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Nabycie prawa własności nieruchomości jest możliwe nie tylko przez jej zakup. Takie nabycie prawa własności możliwe jest także w drodze zasiedzenia. Zasiedzenie to instytucja prawa cywilnego. Zasiedzenie jest ściśle związane z utratą prawa własności przez dotychczasowego właściciela, który nie otrzymuje od takiej osoby, która przebywa w nieruchomości, żadnego wynagrodzenia. Przez zasiedzenie można nabyć własność nieruchomości gruntowej, budynkowej czy też lokalowej. W drodze zasiedzenia możliwe jest także nabycie służebności lub użytkowania wieczystego. Jednak służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w takim przypadku, kiedy polega ona na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.
Zasiedzenie nieruchomości budynkowej następuje zawsze wraz z zasiedzeniem użytkowania wieczystego gruntu. Można także przez zasiedzenie stać się właścicielem części nieruchomości gruntowej. Aby jednak takie zasiedzenie mogło nastąpić, muszą zajść przesłanki, określone w kodeksie cywilnym. Zasiedzenie może być zarówno w dobrej jak i złej wierze. Warunkiem takiego zasiedzenia są nie tylko wymagane przepisami prawa lata ale także nieprzerwane posiadanie nieruchomości.

[Głosów:1    Średnia:4/5]