Umowa z agencją nieruchomości na wyłączność

Umowa z agencją nieruchomości na wyłączność

Zawarcie z agencją nieruchomości umowy tzw. Na wyłączność skutkuje tym, że właściciel nieruchomości nie zawiera już umów o pośrednictwo z innymi agencjami, całość spraw związanych z poszukiwaniem kupca i sprzedażą nieruchomości powierza tylko tej firmie. Umowa jest zawierana na czas określony (z reguły na 12 miesięcy) miesięcy opcja jej przedłużenia. W umowie zawarta jest wysokość prowizji, jaka przysługuje agencji w przypadku sprzedaży nieruchomości w okresie trwania umowy, jak tez w następnym określonym terminie (może to być kolejne 12 miesięcy), jeżeli nieruchomość została sprzedana dla klienta znalezionego i skojarzonego przez agencje w okresie trwania umowy.
W przypadku takiego typu umowy nieważne jest skąd przychodzi kupiec: w każdej sytuacji, nawet jak właściciel nieruchomości sam znajdzie nabywcę, agencja w wyniku zawartej umowy musi otrzymać ustalona wcześniej prowizję. W umowach tego rodzaju często zawarta jest klauzula (tzw. Umowa na wyłączność bezpośrednia), gdzie kupujący nie ponosi żadnych kosztów pośrednictwa, całość kosztów ponosi sprzedający (koszty te agencje zazwyczaj doliczają do ceny nieruchomości, system taki powoduje, że kupujący nie zostaje „odstraszony” wizja ponoszenia dodatkowych kosztów). W przypadku zerwania umowy przez właściciela nieruchomości przed terminem jej zakończenia obowiązany jest ponieść koszty pośrednictwa.

[Głosów:1    Średnia:5/5]