pomoc w pracach domowych radom

Nowe osiedla

Nowe osiedla

Współczesne osiedla mieszkaniowe, głównie ze względu na zmieniające się możliwości finansowe przeciętnej rodziny a także dzięki zmieniającej się modzie, w niczym nie przypominają tych ogromnych bloków stawianych masowo w okresie komuny. Wtedy to niskie możliwości technologiczne i finansowe, a także potrzeba zaspokojenia potrzeb w większości robotniczego społeczeństwa, przemawiały za tworzeniem tak wielkich budynków, w których w ciasnych mieszkaniach gromadziły się wielodzietne rodziny. W tamtym okresie jednak nawet taka nieruchomość w rodzinie poczytywana była za wielki sukces – tutaj chodziło bowiem nie tylko o samo posiadanie mieszkania, ale o posiadanie mieszkania w dużym i rozwijającym się mieście. Większość z takich rodzin dość szybko zarobiła wystarczające pieniądze pozwalające jej na odsprzedanie czy wynajęcie swojej starej nieruchomości i przeniesienie się razem z kredytem bankowym do nieruchomości nowszej generacji. Niektórzy nawet poczekali nieco z takimi decyzjami, odłożyli więcej pieniędzy czy awansowali zawodowo i mieszkanie w bloku z wielkiej płyty natychmiast zamienili przy pierwszej okazji na niewielki nawet, ale całkowicie własny dom.

Cechy rynkowe nieruchomości

Cechy rynkowe nieruchomości

Cechy rynkowe nieruchomości mają decydujący wpływ na ich ceny. Cechy te są podstawowymi kryteriami, jakimi kierują się rzeczoznawcy majątkowi przy wycenach poszczególnych nieruchomości. Takie cechy rynkowe to wiele czynników, które kształtują ceny. Cena nieruchomości w dużej mierze uzależniona jest od samej lokalizacji nieruchomości. Ale duży wpływ mają także cechy fizyczne i użytkowe. Cechy takie mają zazwyczaj charakter lokalny. Bardzo duży wpływ ma przede wszystkim sama funkcja nieruchomości oraz jej przeznaczenie. Bardzo ważna jest także lokalizacja, uzbrojenie terenu, miejsce w planie zagospodarowania przestrzennego oraz kubatura budynku.
Bardzo często taka cena nieruchomości jest porównywalna z lokalnymi nieruchomościami o podobnych cechach. Wyceny nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi. Przepisy prawne, dotyczące takiej wyceny, pozwalają na pełną swobodę w tym zakresie. Jednak wyceny takie muszą być wykonywane rzetelnie i w oparciu o stan faktyczny.
Każda wycena wymaga indywidualnego podejścia. Inaczej dokonuje się wyceny mieszkania w bloku, inaczej domu a zupełnie inaczej na przykład gruntu rolnego. Do każdej wyceny muszą być brane pod uwagę inne cechy, które decydują o ostatecznej cenie nieruchomości.