Prawidłowo wykonana wycenia nieruchomości

Prawidłowo wykonana wycenia nieruchomości

Zlecając rzeczoznawcy wycenę naszej nieruchomości, zależy nam bardzo na rzetelnym wykonaniu tej usługi, adekwatnej do wartości wycenie. Aby czynność ta została wykonana w sposób najlepszy z możliwych, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka czynników. Rzeczoznawca powinien dokładnie zapoznać się z faktycznymi potrzebami nas jako podmiotu zamawiającego usługę, czyli konkretny cel takiej wyceny. W tym celu powinniśmy dostarczyć rzeczoznawcy jak najwięcej posiadanych przez siebie danych dot. Przedmiotu wyceny, a w szczególności: rodzaj nieruchomości, jej usytuowanie, sposób zagospodarowania, przeznaczenie tego miejsca w planie zagospodarowania oraz faktyczny cel wyceny, czyli jakie mamy potrzeby w tym zakresie. Właśnie to określenie celu wyceny ma czasem szczególne znaczenie, by nieruchomość została oszacowana w sposób możliwie adekwatny do realnej wartości. Zamawiając tego rodzaju usługę zażądajmy od rzeczoznawcy, by okazał nam dokument potwierdzający posiadanie przez niego licencji i stosownych uprawnień. Nie zaszkodzi tez sprawdzenie, czy osoba ta znajduje się w centralnym rejestrze obejmującym rzeczoznawców majątkowych. Przed zawarciem umowy ustalmy od razu zasady wynagrodzenia, sposób dokonania płatności oraz tryb ewentualnych reklamacji dot. Wykonanej usługi. Każdy rzeczoznawca powinien nam okazać cennik swoich usług, nie ma wtedy pomiędzy stronami niedomówień.

[Głosów:1    Średnia:3/5]