Jaka minimalna działka budowlana

Jaka minimalna działka budowlana

Działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wszystkie wymogi, aby można było na niej realizować plany budowlane.
Nie ma nigdzie w przepisach określonej minimalnej powierzchni takiej działki budowlanej. Taki minimalny teren pod budowę może wynikać jedynie z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To właśnie plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu ustalenie przeznaczenia wyznaczonych terenów pod budowę oraz określenie, w jaki sposób te tereny zostaną zagospodarowane i zabudowane. Takie plany przestrzenne czy też warunki zabudowy danego terenu może sprawdzić każdy. Takie plany zagospodarowania są wiążące przy wydawaniu decyzji i pozwoleń na budowy.
Ustalenie warunków zabudowy przestrzennej i zagospodarowania określa nie tylko ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ale także zawarte są one w innych ustawach. Reguluje je zarówno prawo budowlane jak też ustawa o ochronie przyrody czy też prawo ochrony środowiska.
Chociaż te przepisy nie określają, jaka jest minimalna działka pod zabudowę, to jednak musi być ona taka, żeby umożliwiała postawienie domu i swobodny do niego dojazd.

[Głosów:1    Średnia:4/5]