Do prac komisji

Zanim dochodzi do uznania danego budynku do gotowego do użytkowania, to wcześniej są przeprowadzone odpowiednie kontrole. To one mają za zadanie stwierdzić, czy taki obiekt budowlany wydaje się być pod tym względem odpowiednio przygotowany. Zakończenie prac komisji, która skupia się na ukazaniu przyczyn występowania katastrofy budowlanej, stara się powiadomić właściwy organ, jak i wydać decyzję określającą zakres i termin wykonania robót , które są wymagane, aby uporządkować teren katastrofy, zabezpieczyć obiekt budowlany do czasu wykonywania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego. To inwestor, zarządca obiektu budowlanego, czy właściciel posiada obowiązek po zakończeniu takiego postępowania skupić się na usunięciu skutków katastrofy budowlanej. Poza tym organ jest w stanie inwestorowi, właścicielowi i zarządcy obiektu budowlanego zlecić sporządzenie ekspertyzy. Ma ona istotny wpływ na wydanie decyzji, jak i ustalenie przyczyn katastrofy. Gdy bierzemy pod uwagę takie działania w momencie występowania takiej katastrofy budowlanej, to na pewno czynimy bardzo dobrze. Właściwy organ ma na celu prześledzenie pewnych przyczyn, które miały wpływ na pojawienie się takiej katastrofy. Ustalenie takich przyczyn wymaga przeprowadzenia odpowiednich ekspertyz, jak i badań, co wynika z działań odpowiedniej komisji kontrolnej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]