Co to są nieruchomości

Co to są nieruchomości

Podstawowe pojęcie nieruchomości definiuje kodeks cywilny. Zgodnie z nim nieruchomość to określona część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności, razem z budynkami, które są trwale związane z tym gruntem. Ale nieruchomością mogą być także części budynków, jeżeli stanowią one wyodrębnioną własność. Takie części budynków to przede wszystkim wyodrębnione lokale, które dokładnie definiuje ustawa o własności lokali. Najważniejsze są przede wszystkim oddzielnie wyodrębnione lokale mieszkaniowe. To one są przedmiotem obrotu zarówno rynku pierwotnego jak i wtórnego. Takie lokale mieszkaniowe są nie tylko przedmiotem kupna ale także sprzedaży czy też wynajmu. Samodzielnym lokalem mieszkaniowym jest zarówno mieszkanie w popularnych blokach jak też każdy wyodrębniony lokal w innych budynkach mieszkalnych, przeznaczony na pobyt ludzi i dostosowany do tego celu. Nie każdy jednak lokal ma charakter mieszkalny. Wiele lokali ma zupełnie inne przeznaczenie.
Ale nieruchomość może stanowić tylko sam budynek. Takie sytuacje zdarzają się wtedy, kiedy budynek stanowi przedmiot odrębnej własności a sam grunt, na którym został on wybudowany jest stanowi prawo wieczystego użytkowania.

[Głosów:1    Średnia:3/5]