Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Poszukując nieruchomości, warto jest nie śpieszyć się lecz wybrać najbardziej odpowiadająca nam nieruchomość, zarówno pod względem cenowym, jak i cechami użytkowymi danej nieruchomości. Jeśli już domówiliśmy się ze sprzedającym, warto jest umówić się na spotkanie i sporządzenie umowy przedwstępnej. Nie musi ona być sporządzona u notariusza, równie dobrze można ją sporządzić pomiędzy stronami, które składając podpisy pod taka umową wyrażają wolę jej zawarcia właśnie w takim kształcie, w jakim została sformułowana. Warto jest wiedzieć w takim przypadku, jakie niezbędne elementy powinna zawierać taka umowa – musi tam być zawarta data oraz pełne dane obu stron – sprzedającego i kupującego, łącznie z takimi danymi jak miejsce zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego oraz numer PESEL. Numer NIP już nie jest potrzebny, gdyż od kilku miesięcy tylko przedsiębiorcy muszą go posiadać dla celów działalności gospodarczej. W umowie przedwstępnej powinny być zawarte wszystkie najważniejsze kwestie związane z kupnem nieruchomości, a więc jej adres, określenie prawa własności, kwota, za jaka nieruchomość zostanie sprzedana oraz termin, w jakim to nastąpi. Musi też być w umowie wzmianka o zadatkowaniu zakupu przez stronę kupującą, w jakiej wysokości i w jaki sposób płatne. Forma zadatku jest bardzo istotna, gdyż łączą się z tym ewentualne konsekwencje finansowe w związku z zerwaniem umowy przedwstępnej.

[Głosów:1    Średnia:3/5]