Cechy rynkowe nieruchomości

Cechy rynkowe nieruchomości

Cechy rynkowe nieruchomości mają decydujący wpływ na ich ceny. Cechy te są podstawowymi kryteriami, jakimi kierują się rzeczoznawcy majątkowi przy wycenach poszczególnych nieruchomości. Takie cechy rynkowe to wiele czynników, które kształtują ceny. Cena nieruchomości w dużej mierze uzależniona jest od samej lokalizacji nieruchomości. Ale duży wpływ mają także cechy fizyczne i użytkowe. Cechy takie mają zazwyczaj charakter lokalny. Bardzo duży wpływ ma przede wszystkim sama funkcja nieruchomości oraz jej przeznaczenie. Bardzo ważna jest także lokalizacja, uzbrojenie terenu, miejsce w planie zagospodarowania przestrzennego oraz kubatura budynku.
Bardzo często taka cena nieruchomości jest porównywalna z lokalnymi nieruchomościami o podobnych cechach. Wyceny nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi. Przepisy prawne, dotyczące takiej wyceny, pozwalają na pełną swobodę w tym zakresie. Jednak wyceny takie muszą być wykonywane rzetelnie i w oparciu o stan faktyczny.
Każda wycena wymaga indywidualnego podejścia. Inaczej dokonuje się wyceny mieszkania w bloku, inaczej domu a zupełnie inaczej na przykład gruntu rolnego. Do każdej wyceny muszą być brane pod uwagę inne cechy, które decydują o ostatecznej cenie nieruchomości.

[Głosów:1    Średnia:5/5]