Budowa bez pozwolenia

Budownictwo w naszym kraju uwidacznia się na wysokim poziomie. Staramy się korzystać z coraz nowszych możliwości dotyczących ocieplenia budynków. Poza tym bierzemy pod uwagę możliwości, które są związane z naszymi działaniami na rynku budowlanym. Jednak nie każda budowa wymaga pozwolenia. W przypadku pochylni, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, urządzeń pomiarowych, ich ogrodzeń i dróg wewnętrznych, posterunków, wodowskazów, meteorologicznych, opadowych, wód podziemnych, instalacji zbiornikowych na gaz płynny, przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, piezometrów obserwujących i obudowania źródeł, punktów obserwacyjnych stanów wód podziemnych, monitoringu jakości wód podziemnych, ogrodzeń, obiektów małej architektury, obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w momencie realizacji robót budowlanych, tymczasowe obiekty budowlane, które stanowią eksponaty wystawowe, znaki geodezyjne, obiekty triangulacyjne, instalacje telekomunikacyjne nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Dlatego od razu dany organ, jak i osoby prywatne mogą zdecydować się na prowadzenie budowy takiego mienia. Jeśli również chcemy zadbać o budowę obiektu budowlanego, to musimy jednak postarać się o odpowiednie w tym kierunku pozwolenie na budowę.

[Głosów:0    Średnia:0/5]